Eesky
English
Russian
 
Hutní materiály Machinery Investice Elektro Rekreace a sport

Hutní materiály, trubky a profily

 

Trubky ocelové

bezešvé trubky - vnijší prumir od 21,3 do 710 mm, tlouš?ka stiny od 2,3 do 70 mm

svaoované trubky - vnijší prumir od 324 do 2220 mm, tlouš?ka stiny od 5 do 50 mm (ostatní dle dohody)

Ocelové trubky Ocelové trubky 2
     
 

Poíslušenství k ocelovým trubkám

bezešvé a svaoované oblouky, ohyby, T-kusy, redukce koncentrické a excentrické, dna klenutá a desková, poíruby, hrdla, lemy aj. dle rozmiru trubek

     
 

Plechy a výpalky

tenké i tlusté, válcované za tepla i za studena

     
   

Profilová ocel

tyee - kruhové, ploché, etvercové, šestihranné – válcované za tepla i za studena

profily (I,U,L, IPE, UE, UPE, HEA, HEB, HEM)

   
             
 

Výkovky

zápustkové do 120 kg/ks

volni kované do 10 000 Kg/ks

     
   

Technologické operace

Dle požadavku zákazníka zajiš?ujeme:

  • tepelné zpracování
  • broušení
  • pískování
  • mooení
  • nitridování
  • obrábiní a další
  • ohýbání
       
                     

Kopírování - povrchové obrábiní

Od prumiru 219 - 620 mm

Délky do 10 metru

povrchové obrábiní_03 povrchové obrábiní_04

 

broušení a dilení materiálu_05 broušení a dilení materiálu_06

Broušení a dilení materiálu

Broušení od prumiru 100 mm - 1200 mm

Délky do 14 metru

Výše uvedený sortiment dodáváme v jakostech to.11-19 dle eeských i zahranieních norem v závislosti na aktuálních možnostech a dostupnosti.

Copyright 2014 © | Hutní materiály | ocelové profily | Publicita a Technologie | Publicita a Úspory | Marketing