Eesky
English
Russian
 
Hutní materiály Machinery Investice Elektro Rekreace a sport

POEHLED POUŽÍVANÝCH NOREM

Technické dodací podmínky

ER

ESN 42 0165 Trubky z feriticko-perlitických ocelí se zarueenými hodnotami vrubové houževnatosti poi snížených teplotách
ESN 42 0250 Trubky bezešvé z oceli toíd 10 až 16 tváoené za tepla
ESN 42 0251 Trubky ocelové bezešvé se zarueenými vlastnostmi za vyšších teplot
ESN 42 0252 Trubky bezešvé z oceli toídy 17
ESN 42 5720 Trubky ocelové bezešvé etyohranné tváoené za tepla (i rozmirová norma)
VN 42 0256 Trubky ocelové bezešvé tlustostinné tváoené za tepla z oceli toíd 11 až 16
VN 42 0249 Trubky ocelové bezešvé tváoené za tepla ureené k opracování (i rozmirová norma)
VN 42 5792 Trubky poírubové podélni svaoované s dvojitými lemy a toeivými poírubami pro PN 16 (i rozmirová norma)
VN 42 5792 Poírubové trubky s dvojitými lemy a toeivými poírubami
ESN 42 0021 Asfaltová izolace trubek pod Js 50
ESN 42 0022 Asfaltová izolace trubek nad Js 50
VN 42 0024 Speciální asfaltová izolace trubek

Zahraniení

USA

API SPEC 5CT Poedpisy pro pažnicové a eerpací trubky (i rozmirová norma)
API SPEC 5L Poedpisy pro naftovodné trubky (i rozmirová norma)
ASTM A53 Trubky ocelové hladké (i rozmirová norma)
ASTM A530 Všeobecné požadavky pro trubky z legovaných uhlíkových a legovaných ocelí
ASTM A106 Bezešvé trubky ocelové uhlíkaté pro použití za vysokých teplot (i rozmirová norma)
ASTM A 333 Bezešvé a svaoované ocelové trubky pro provoz za nízkých teplot
ASTM A 335 Bezešvé ocelové trubky z feritických ocelí pro provoz za vysokých teplot

SRN

DIN 1629 Bezešvé trubky z nelegovaných ocelí se speciálními požadavky
DIN 1630 Bezešvé trubky z nelegovaných ocelí pro zvláš? vysoké požadavky
DIN EN 10 025 Konstrukení oceli
DIN EN 10 208 Ocelové trubky pro dálková potrubí pro hoolavá média ( DIN 17 172)
DIN EN 10 210 Duté profily pro ocelové konstrukce (DIN 17 121)
DIN 17 175 Trubky ocelové bezešvé ze žárupevných ocelí
DIN 17 204 Trubky z ocelí pro zušlech?ování
DIN 17 210 Trubky z ocelí pro cementování
DIN 17 176 Bezešvé trubky z ocelí odolné proti vodíku

Rusko

GOST 1050 Trubky z ušlechtilých uhlíkatých konstrukeních ocelí (materiály)
GOST 4543 Oceli legované konstrukení (materiály)
GOST 20072 Žárupevné oceli (materiály)
GOST 8731 Trubky ocelové bezešvé tváoené za tepla (TDP)

Francie

NF A49-112 Bezešvé trubky s hladkými konci válcované za tepla se zarueenými vlastnostmi poi normální teploti (i rozmirová norma)
NF A49-211 Bezešvé trubky s hladkými konci z nelegované oceli pro vedení média zvýšené teploty
NF A49-311 Bezešvé trubky pro mechanické použití (i rozmirová norma)

Rozmirové normy

ER

ESN ISO 4200 Trubky ocelové bezešvé tváoené za tepla
ESN 42 5715 Trubky ocelové bezešvé tváoené za tepla
ESN 42 5716 Trubky ocelové bezešvé tváoené za tepla s malými mezními úchylkami
ESN 42 5750 Trubky bezešvé z ocelí toídy 17 tváoené za tepla

Zahranieí

USA

ANSI/ASME B36.10M Svaoované a bezešvé ocelové trubky

SRN

DIN 2448 Trubky ocelové bezešvé

Rusko

GOST 8732 Trubky ocelové bezešvé tváoené za tepla
Copyright 2014 © | Hutní materiály | ocelové profily | Publicita a Technologie | Publicita a Úspory | Marketing