Eesky
English
Russian
 
Hutní materiály Machinery Investice Elektro Rekreace a sport

Profil Firmy

Profil firmy

Firma rt steel s.r.o. zajišťuje výrobu a dodává: hutní materiál, ocelové trubky a tyče,
nerezové a bezešvé trubky, speciální materiály na výrobu kotlů a části energetických
zařízení a jiný ocelový a hutní materiál.

Cílem společnosti je uspokojovat potřeby zákazníků cenově, termínově a kvalitativně.
Dokážeme reagovat na promptní požadavky dodávek materiálu při odstávkách a velmi
často spolupracujeme při potřebě hledání řešení speciálních materiálů a jejich
nahrazování novými v rámci novelizací norem.

Společnost má sídlo v Chomutově, kde byl hutní materiál vždy soustředěn a kde je možno těchto kapacit využít i při požadavcích nestandardních materiálů a jejich zpracování. Samozřejmě jsou tyto aspekty doplněny dodávkou hutních materiálů, výrobků a potrubárenských součástí standardních rozměrů, jakostí a norem.

Společnost rt steel s.r.o. dodává hutní materiál, trubky a tyče, bezešvé trubky a jiné výrobky jak v normách ČSN, DIN, EN tak i v normách ANSI, ASTM, GOST dle požadavků zákazníka. Dále nabízíme dodatečné analýzy v akreditované zkušebně při výrobním závodě.

K našim zákazníkům patří dnes renomované společnosti jak výrobní tak výrobně-servisní, které se dlouhodobě starají o chod podniků s chemickou a energetickou výrobou. Spolupracujeme i s Výzkumným ústavem hutnictví v Ostravě a podílíme se na zásadních investicích nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Těšíme se, že se na nás po shlédnutí naší nabídky s důvěrou obrátíte.


PUBLICITA TECHNOLOGIE

Naše společnost rt steel s.r.o. realizuje projekt s názvem „Pořízení univerzální soustružnické frézovací linky společností rt steel s.r.o.“, reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006056, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Předmětem projektu je pořízení univerzální soustružnické frézovací linky na opracování přesných válců z polotovaru. Hlavním cílem projektu je zvýšit výstupní kvalitu výroby, navýšit významným způsobem výrobní kapacitu a vyrábět kvalitnější a vyspělejší produkty. Projekt bude mít pozitivní dopad na postavení společnosti na trhu, na konkurenceschopnost a expanzi na další trhy.


PUBLICITA A ÚSPORY

Naše společnost rt steel s.r.o. realizuje projekt s názvem „Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu společnosti rt steel s.r.o.“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002233, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Předmětem projektu je zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní, výměna světlíků, zateplení střechy, modernizace soustavy osvětlení, nahrazení stávajících neefektivních infrazářičů za efektivnější a úspornější a regulace otopné jednotky. Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti průmyslového objektu ve vlastnictví společnosti. Projekt bude mít pozitivní dopad na snížení produkce emisí zejména CO2, snížení celkové spotřeby energie, úspory finančních prostředků na vytápění a snížení negativního vlivu na životní prostředí.


MARKETING

Naše společnost rt steel s.r.o. realizuje projekt s názvem „Zahraniční propagace a marketingové aktivity společnosti rt steel s.r.o.“, reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008558, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Předmětem předkládaného projektu je podpora individuální účasti společnosti rt steel s.r.o. na zahraničních veletrzích pořádaných po celém světě. Cílem projektu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti a podpora expanze společnosti rt steel s.r.o. na zahraniční trhy. Prezentací společnosti na zahraničních výstavách pomůže stabilizovat a posílit pozici společnosti na stávajících i nových zahraničních trzích.Copyright 2014 © | Hutní materiály | ocelové profily | Publicita a Technologie | Publicita a Úspory | Marketing