Kompletní dodávky materiálů a služeb pro energetický průmysl

Firma rt steel s.r.o. zajišťuje výrobu a dodává: hutní materiál, ocelové trubky a tyče, nerezové a bezešvé trubky, speciální materiály na výrobu kotlů a části energetických zařízení a jiný ocelový a hutní materiál.

Propagace

Projekt – marketing

Naše společnost rt steel s.r.o. realizuje projekt s názvem „Zahraniční propagace a marketingové aktivity společnosti rt steel s.r.o.“, reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008558, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem předkládaného projektu je podpora individuální účasti společnosti rt steel s.r.o. na zahraničních veletrzích pořádaných po celém světě. Cílem projektu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti a podpora expanze společnosti rt steel s.r.o. na zahraniční trhy. Prezentací společnosti na zahraničních výstavách pomůže stabilizovat a posílit pozici společnosti na stávajících i nových zahraničních trzích.

Veletrh - Asia Power Week 2017, Thajsko

Veletrh - Las Vegas 2017, USA

Veletrh - Düsseldorf 2018, Německo

Snížení energetické náročnosti
průmyslového objektu

Naše společnost rt steel s.r.o. realizuje projekt „Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu společnosti rt steel s.r.o. “, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj pod reg.číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002233. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je snížení energetických ztrát prostřednictvím celkového zateplení budovy (zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní a světlíků, zateplení střechy, modernizace soustavy osvětlení atd.)