Eesky
English
Russian
 
Hutní materiály Machinery Investice Elektro Rekreace a sport

ELEKTRO

Divize ELEKTRO byla zaelenina do systému rt steel s.r.o. v roce 2010 odkoupením fungující elektromontážní spoleenosti založené v roce 2005.

Provádíme

 • Servis a montáže transformátorových stanic
 • Rekonstrukce a modernizace v rozsahu všech napi?ových úrovní
 • Kompletace elektrických zaoízení a energetických celku
 • Revizní einnosti (vypracování revizních zpráv a odborných posudku)

Realizujeme elektroinstalace ve všech oblastech výstavby prumyslových staveb, administrativních budov, obchodních center, školských a zdravotnických zaoízení, bankovních a bytových domu, sportovních zaoízení, veoejného osvitlení a poipojování technologií po celém území Eeské republiky.

Cílem naší spoleenosti je poskytovat špiekové a kvalitní služby k plné spokojenosti zákazníku.

Reference

 • Technolologie pojezdových motoru, instalace a montáž Bilfinger, (pro spoleenost Voestalpine)
 • Vysokonapi?ové rozvodny, modernizace Karlovy Vary
 • Vodní elektrárny Kamýk a Dalešice, mioení a regulace
 • Diamo s. p., Stráž pod Ralskem, rekonstrukce stáeení kyselin
 • Montážní práce na rozšíoení výrobního areálu svitoznámého dánského výrobce plastových stavebnic LEGO v Kladni pro firmu ROSS holding
 • Montáže v obchodní centrum „FORUM NOVÁ KAROLÍNA“ v Ostravi pro firmu ROSS holding
 • Plzeoská energetika, elektroinstalaení práce pro motor generátory 22MW
 • Montážní práce na pohánicích stanicích SD Bílina
 • Energoblok na biomasu
 • Plzeoská energetika, rekonstrukce odsíoení
 • Montážní práce na pohánicích stanicích SD Tušimice
 • Rekonstrukce rozvodny 22kV v Sokolovi
 • Praha Horní Poeernice, montáž FTV panelu
 • Rekonstrukce Kalcinátoru v elektrárni Poeerady
 • MUS repasování KIOSKU 35Kv
 • Depozitáo národního muzea v Terezíni
 • Montážní práce v elektrárni Tušimice II.
 • Montáž výrobní linky plochého skla v Teplicích fa. GLAVERBEL
 • Montáž výrobní linky na odlévání hlav motoru v Nemaku

Fotogalerie

 

 

Copyright 2014 © | Hutní materiály | ocelové profily | Publicita a Technologie | Publicita a Úspory | Marketing